Preuzmite reklamacioni list ovde, zatim ga popunite i pošaljite koristeći kontakt formu ispod ili gore navedenu email adresu.